انواع سنسور فشار

ساختار سنسور فشار
18/07/2021
سنسور برنا مدل BG-OH

ترنسمیتر فشار هیدرواستاتیک

انواع سنسور فشار

وقتی قصد داریم یک سنسور فشار انتخاب کنیم لازم است با سه نوع فشار که هر کدام به طراحی های مختلف سنسور مرتبط می شوند آشنا باشیم. اکثر حسگرهای فشار، تغییر شکل دیافراگم که تحت تاثیر فشار اعمال شده روی آن شکل گرفته است را مورد سنجش قرار می دهند، و این امری است که دانستن آن بسیار مهم است.

از آنجایی که دیافراگم دو سمت (پهلو) دارد، فشار دیگری، روی سمت دیگر آن نیز اعمال می شود. تغییر شکل (انحراف) اندازه گیری شده نتیجه تفاوت فشار بین دو سمت مختلف دیافراگم می باشد.
سنسور های فشار بر اساس “فشار مرجع”  به سه دسته تقسیم می شوند که باید در نظر گرفته شود.

فشار مطلق

در حسگر فشار ابسولوت (مطلق) سمت دوم دیافراگم در خلاء قرار می گیرد و تغییر شکل آن دقیقاً به فشار اندازه گیری شده مرتبط می گردد.

 

فشار نسبی

در حسگر فشار نسبی سمت دوم دیافراگم تحت فشار اتمسفر قرار می گیرد، بنابراین تغییر شکل آن به تفاوت میان فشار اندازه گیری شده و فشار اتمسفر (محیط) مرتبط می گردد.

 

فشار تفاضلی

در فشار حسگر فشار تفاضلی برای هر سمت دیافراگم دو ورودی مجزا وجود دارد. پس تغییر شکل آن مربوط به تفاوت فشار میان این دو ورودی می شود.

 

سطح سنج یا لول متر چیست ؟

کنترل ارتفاع سطح مخازن در صنایع بسیار حائز اهمیت می باشد تا از سر ریز شدن سیالات درون مخازن جلوگیری به عمل آید و از خسارات و صدمات ناشی از آن جلوگیری به عمل آید.لول متر یا سطح سنج از جمله تجهیزات اندازه گیری سطح  است که در صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب، نفت، گاز، سیلوها و غیره کاربرد دارد.