ترانسدیوسر یا ترانسمیتر

فشار گیج و مطلق
18/07/2021
تکنولوژی سنسور های فشار
18/07/2021
سنسور فشار برنا مدل BG-OA

سنسور فشار برنا مدل BG-OA

ترانسدیوسر چیست؟

در ترانسدیوسر یک کمیت فیزیکی یا انرژی مانند؛ شیمیایی، مکانیکی، دمایی، الکتریکی، الکترومغناطیسی و… به یک کمیت استاندارد الکتریکی ولتاژی (عمدتاً) تبدیل می‌شود، ازآنجایی‌که این کمیت از نوع ولتاژی و میلی ولتاژ می‌باشد صرفاً برای مسافت‌های کوتاه امکان استفاده دارد.

 

ترانسمیتر فشار چیست ؟

همچون «ترانسدیوسر فشار»، اصطلاح ترانسمیتر اغلب در زمینه‌های مختلفی استفاده می‌شود. از طرفی منظور یا سنسور فشار به صورت کلی است یا به شکل دقیق‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک ترانسمیتر فشار در واقع سنسوری است که تقویت سیگنال (signal amplification) دارد. سیگنال تقویت شده و به یک بازه مشروط می‌شود، همچون mA ۴-۲۰.  به این روش، سیگنال می‌تواند فواصل طولانی‌تری را طی کند و در برابر افت کیفیت سیگنال، آسیب‌پذیری کمتری دارد.

 

سنسور فشار برنا مدل BG-OA

سنسور فشار برنا مدل BG-OA