سنسور فشار چیست؟

استعلام شماره سریال
08/07/2021
فشار کمیتی مکانیکی
18/07/2021
سنسور فشار چیست

سنسور فشار چیست

سنسور فشار چیست ؟

سنسور فشار، یک اصطلاح جامع است که برای توضیح هر ابزاری استفاده می‌شود که بتواند فشار را شناسایی کرده و/یا اندازه‌گیری کند..

ما اینجا در مورد سوییچ های فشار صحبت نمی‌کنیم، اما از نظر فنی، حتی این سوییچ‌ها هم سنسورهای فشار هستند. لازم به ذکر است که وقتی ما از این اصطلاح استفاده می ‌کنیم، منظور ما ابزار اندازه‌گیری پیوسته است که سیگنالی را خروجی می‌کند که به واحد خاصی از اندازه‌گیری روی یک مقیاس یا رنج خاص کالیبره شده است.

سنسور فشار چیست

سنسور فشار چیست